New Page 1

ประเภท:

สินค้าทั้งหมด | สินค้าใหม่ | สินค้าขายดี | สินค้าแนะนำ | สินค้ากำลังนำเข้า | สินค้าหมดแล้ว | พิมพ์ของพิฆเนศวรเทวาลัย | องค์บูชานำเข้าอินเดีย | องค์บูชานำเข้าจากวัดดั๊กดูเศรษฐ์ | องค์บูชาเนื้อทองเหลือง | องค์บูชาเนื้อทองเหลืองงานไทย | องค์บูชาเนื้อเรซิ่น | องค์บูชาเนื้อไม้ | องค์บูชาขนาดเล็ก | องค์แต่ง | จี้ห้อยคอ | แผ่นทอง ยันต์ | วัตถุมงคลอื่นๆ | ของบูชาถวายองค์เทพ
องค์เทพ:
พระพิฆเนศ | พระตรีมุรติ | พระศิวะ | พระวิษณุ | พระพรหม | พระราหู | พระแม่อุมาเทวี | พระแม่ลักษมี | พระแม่สุรัสวดี | เทพองค์อื่นๆ
 
พบทั้งหมด: 66 รายการ    แสดงรายการที่: 1 ถึง 30    
พระพิฆเนศปางลีลา
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 21 นิ้ว ฐานกว้าง 9 นิ้ว 

7,500 THB.  

 
พระพิฆเนศปางสำเร็จกรมศิลปากร
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 13.5 นิ้ว ฐานกว้าง 11 นิ้ว 

5,500 THB.  

 
พระพิฆเนศปางลีลาพิมพ์อินเดีย
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 17.5 นิ้ว ฐานกว้าง 6 นิ้ว 

5,500 THB.  

         
พระพิฆเนศประทับราหู
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 18.5 นิ้ว ฐานกว้าง 10 นิ้ว 

7,900 THB.  

 
พระพิฆเนศปัญจมุขคณปติ ประทับสิงโต
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 15.5 นิ้ว ฐานกว้าง 8 นิ้ว 

3,900 THB.  

 
พญานาค 9 เศียร
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 17.5 นิ้ว ฐานกว้าง 8 นิ้ว 

3,900 THB.  

         
พระพิฆเนศประทับบัลลังค์ ประทานพร
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 7.5 นิ้ว ฐานกว้าง 6 นิ้ว 

2,900 THB.  

 
พระพิฆเนศประทานพร ประทับบัลลังค์
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 9.5 นิ้ว ฐานกว้าง 7 นิ้ว 

2,900 THB.  

 
แม่นาคกัลยาณี
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 12 นิ้ว ฐานกว้าง 5 นิ้ว 

3,200 THB.  

         
พระพิฆเนศประทับเมฆ ประทานพร
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 9 นิ้ว ฐานกว้าง 6 นิ้ว 

2,900 THB.  

 
พระพิฆเนศประทานพร รัศมีโอม
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 9 นิ้ว ฐานกว้าง 6 นิ้ว 

2,500 THB.  

 
พระพิฆเนศประทับบัว ประทานทรัพย์
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 6 นิ้ว ฐานกว้าง 4 นิ้ว 

2,500 THB.  

         
พระพิฆเนศยืนประทานพร
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 9 นิ้ว ฐานกว้าง 4.5 นิ้ว 

2,500 THB.  

 
พระพิฆเนศปางลีลา
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 6.5 นิ้ว ฐานกว้าง 2 นิ้ว 

2,200 THB.  

 
พระพิฆเนศปางเสวยสุข
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 5 นิ้ว ฐานกว้าง 5.5 นิ้ว 

2,500 THB.  

         
พระพิฆเนศปางเสวยสุข
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 4 นิ้ว ฐานกว้าง 5 นิ้ว 

1,900 THB.  

 
พระพิฆเนศประทานพร
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 5 นิ้ว ฐานกว้าง 4.5 นิ้ว 

2,500 THB.  

 
พระพิฆเนศทรงเขียนมหาภารตะ
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 6.5 นิ้ว ฐานกว้าง 5 นิ้ว 

2,500 THB.  

         
ปู่ศรีสุทโธ ย่าปทุมมา
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 14.5 นิ้ว ฐานกว้าง 5 นิ้ว 

5,900 THB.  

 
พระพิฆเนศประทับหนูใหญ่
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 11 นิ้ว ฐานกว้าง 8 นิ้ว 

3,200 THB.  

 
พระพิฆเนศลีลาประทับหนู
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 11 นิ้ว ฐานกว้าง 6 นิ้ว 

2,900 THB.  

         
พระพิฆเนศปางลีลา
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 13 นิ้ว ฐานกว้าง 4 นิ้ว 

2,900 THB.  

 
พระพิฆเนศยืนประทานทรัพย์
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 13 นิ้ว ฐานกว้าง 4 นิ้ว 

3,200 THB.  

 
องค์อรรธนารีศวร ครึ่งพระศิวะ-แม่อุมา
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 15 นิ้ว ฐานกว้าง 5 นิ้ว 

3,200 THB.  

         
พระแม่ลักษมียืนประทานทรัพย์
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 13 นิ้ว ฐานกว้าง 4 นิ้ว 

2,900 THB.  

 
พระศิวะประทานพร ประทับโคนนธิ
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 13 นิ้ว ฐานกว้าง 7.5 นิ้ว 

3,700 THB.  

 
พระแม่อุมา มารีอัมมัน
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 13 นิ้ว ฐานกว้าง 5.5 นิ้ว 

3,200 THB.  

         
พระพิฆเนศประทานทรัพย์
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 9.5 นิ้ว ฐานกว้าง 5 นิ้ว 

3,200 THB.  

 
พระวิษณุ พระแม่ลักษมีประทับพญานาคเกษียรสมุทร
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 10.5 นิ้ว ฐานกว้าง 10 นิ้ว 

3,999 THB.  

 
พระวิษณุพระแม่ลักษมีนาคปรก
เนื้อทองเหลือง งานไทย สูง 11.5 นิ้ว ฐานกว้าง 9 นิ้ว 

3,999 THB.  

         
หน้าที่:    1 | 2 | 3 |
New Page 1
 
   
     Facebook
     Instagram
     Youtube
     Or Click
     
     
 

Copyright 2016-2017, Pikanesuan.com.  All rights reserved.