Master Best ทิกร เจรจาปรีดี
อาจารย์ผู้ดูแลพิฆเนศวรเทวาลัย เทวาสถานแห่งองค์พระพิฆเนศ 2 แห่ง  แห่งแรก พิฆเนศวรเทวาลัย เชียงใหม่ อยู่ที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ติดประตูเชียงใหม่  และ พิฆเนศวรเทวาลัย โป่งแยงต.โป่งแยง อ.แม่ริม ในจังหวัดเชียงใหม่

 
Master Best ทิณกร มีความศรัทธาแห่งองค์พระพิฆเนศเป็นอย่างยิ่ง
ศึกษาและเรียนรู้ เกี่ยวกับศาสนาฮินดู นิกายคณปัตยะ ค้นคว้าด้านเทวศาสตร์ เดินทางไปศึกษายังดินแดนแห่งต้นกำเนิดแห่งองค์พระพิฆเนศที่ประเทศอินเดียหลายครั้ง รวมถึงไปร่วมประกอบพิธีกรรมกับปูจารี(พราหมณ์ของศาสนา
 
Master Best ทิณกร เป็นลูกศิษย์ ท่านอาจารย์สุชาติ รัตนสุข
ครูบาอาจารย์ เป็นผู้ครอบครูให้ และประสิทธิ์ประสารทวิชา การบวงสรวง การทำพิธีกรร
 
ประสบการณ์งานทั้งในอดีตและปัจจุบัน
Profile ด้านงาน สื่อ
อดีต:
  • Co-producer และ พิธีกร แฟนจ๋า ช่องแฟนทีวี
  • ผอ.ช่อง เวทีไท (ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต)
  • เจ้าของ Umbrella Nine Production ผลิตรายการและภาพยนตร์โฆษณา
ปัจจุบัน:
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด ให้กับ Pongyang Jungle Coaster (รถรางไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย)
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด ให้กับ รายการ Tadaima (รายการท่องเที่ยวญี่ปุ่น) ช่อง ททบ.5 ออกอากาศ มกราคม 2561
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด ร้าน Jungle De Cafe
 
ช่องทางการติดต่อ Master Best
 
 
     
     
 
New Page 1
 
   
     Facebook
     Instagram
     Youtube
     Or Click
     
     
 

Copyright 2016-2017, Pikanesuan.com.  All rights reserved.